Met de nieuwe functie X.ZOEKEN kunt u in een tabel of in een bereik eenvoudig zoeken. U kunt in een kolom zoeken naar een zoekterm en een resultaat uit dezelfde rij in een andere kolom retourneren. Bij deze functie maakt het niet uit aan welke kant de kolom met retourwaarden staat. De kolom met zoekwaarden hoeft dus niet de meest linker kolom te zijn zoals het geval is met VERT.ZOEKEN.