Leeftijd uitrekenen met een antwoord in jaren (en niet in dagen!)

Een niet gedocumenteerde functie in Excel is DATUMVERSCHIL.

De functie stamt uit het grijze Lotus 1-2-3 verleden, en is hier een overblijfsel uit welke niet meer ondersteunt wordt maar nog wel steeds super handig is. Niet alleen voor een leeftijd natuurlijk maar voor alle gevallen waar de uitkomst een getal in jaren moet zijn en niet in dagen. Bijvoorbeeld als het resultaat moet worden geanalyseerd met een ALS functie.

De functie moet volledig ingetikt worden en kan niet worden gegenereerd met op optie Functie Invoegen.

DATUMVERSCHIL(begindatum;einddatum;eenheid)

Begindatum     Een datum die de eerste datum, of begindatum, van de periode aangeeft. Een datum kan worden ingevoerd als een tekenreeks tussen aanhalingstekens (bijvoorbeeld “30-1-2001”), als een serieel getal (bijvoorbeeld 36921, dat wordt herleid naar 30 januari 2001 als u het datumsysteem 1900 gebruikt) of als het resultaat van een andere formule of functie (bijvoorbeeld DATUMWAARDE(“30-1-2001”)).

Einddatum     Een datum die de laatste datum, of einddatum, van de periode aangeeft.

Opmerking: Als de Begindatum groter is dan de Einddatum is het resultaat #GETAL!.

Eenheid     Het type informatie dat u wilt retourneren:

EenheidResultaat
“Y”Het aantal volledige jaren in de periode.
“M”Het aantal volledige maanden in de periode.
“D”Het aantal dagen in de periode.

Zie de volledige beschrijving van de functie op de site van Microsoft:

https://support.office.com/nl-nl/article/datumverschil-functie-25dba1a4-2812-480b-84dd-8b32a451b35c