Naam bedrijf

  Naam cursist

  Cursus

  Datum cursus

  Uw e-mailadres

  Aan onderstaande vragen kunt u een waarde toekennen van slecht tot zeer goed.

  Wat vindt u van de duur van cursus?

  Te langGoedTe kort

  Hoe beoordeelt u de manier van lesgeven?

  Slecht Matig Neutraal Goed Zeer goed

  Hoe beoordeelt u het tempo van de cursus?

  Te snelSnelPrecies goedLangzaamTe langzaam

  Wat is uw totaaloordeel over de cursus?

  Slecht Matig Neutraal Goed Zeer goed

  Toelichting

  Mag uw commentaar worden gebruikt op onze website?
  janee

  Zo ja, met naam of anoniem?
  met naamanoniem