Naam bedrijf

  Naam cursist

  Cursus

  Datum cursus

  Uw e-mailadres

  Aan onderstaande vragen kunt u een waarde toekennen van slecht tot zeer goed.

  In hoeverre sluiten de behandelde onderwerpen aan op uw praktijksituatie?

  Slecht Matig Neutraal Goed Zeer goed

  Wat vindt u van de duur van cursus?

  Te langGoedTe kort

  Wat vindt u van de verhouding theorie en praktijk?

  Slecht Matig Neutraal Goed Zeer goed

  Hoe beoordeelt u de aanwezige kennis en ervaring van de docent?

  Slecht Matig Neutraal Goed Zeer goed

  Hoe beoordeelt u de manier van lesgeven?

  Slecht Matig Neutraal Goed Zeer goed

  Hoe beantwoordt de docent uw vragen?

  Slecht Matig Neutraal Goed Zeer goed

  Hoe beoordeelt u het tempo van de cursus?

  Te snelSnelPrecies goedLangzaamTe langzaam

  Wat is uw totaaloordeel over de cursus?

  Slecht Matig Neutraal Goed Zeer goed

  Toelichting

  Mag uw commentaar worden gebruikt op onze website?
  janee

  Zo ja, met naam of anoniem?
  met naamanoniem

  Heeft u nog belangstelling voor meer cursussen?

  Ja Nee 

  Zo ja, welke?

  Word basis Word gevorderd Word specifiek Excel basis Excel gevorderd Excel specifiek PowerPoint Outlook Prezi I-Pad